Zoeken
  • Aventus

Peter van der Wel - Futuroloog

Bijgewerkt: 11 okt 2019

Peter van der Wel gaf een inspirerende en scherpe blik op het snijvlak van gezondheidszorg, welzijn en onderwijs. Hij liet zien welke ontwikkelingen op ons afkomen, wat die voor ons kunnen betekenen en waarom dat zo zal zijn. Een korte samenvatting van zijn verhaal:


In zijn betoog neemt Peter ons mee naar de toekomst en laat ons tegelijkertijd zien hoe de toekomst nu al begonnen is. Laten we vooruitkijken naar 2030; wat staat ons dan te wachten? We realiseren ons onvoldoende dat wat er nu is, niet altijd zo geweest is. Vroeg men bijvoorbeeld mensen nog maar 21 jaar geleden naar het nut van een mobiele telefoon, dan was het antwoord vooral negatief. En kijk nu om je heen, de smartphone is niet meer weg te denken uit ons dagelijkse leven.


Met de computerkracht van vandaag (verdubbeling van de verdubbeling) versnelt alles in een ongelooflijk hoog tempo. Ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie, bots, virtuele assistenten, AI en sensoren hebben grote gevolgen voor ons dagelijkse leven en de arbeidsmarkt. Wat als iedereen straks een bot als docent of arts heeft?


Peter stelt dat wij mensen niet moeten willen concurreren met machines die steeds slimmer worden en de kansen die daardoor ontstaan juist moeten benutten. Kijk daarnaast met name naar de voordelen van “de mens met zijn gezond verstand, die wel goed is in een miljoen dingen!” Volgens Peter maakt de mens het onderscheid in de emotionele taken, oftewel in het EQ.


Dat zie je ook terug in de manier hoe we samenwerken en samenleven. Netwerksamenlevingen en zelforganisatie zijn sleutelwoorden, ‘schotten’ verdwijnen. Ga je als sector of organisatie niet mee in de toepassing van nieuwe technologieën en systemen, dan verlies je innovatiekracht en sluit je niet meer aan bij klanten, burgers of consumenten willen.


Welke beroepen zullen verdwijnen, welke niet?

En wat betekenen deze ontwikkelingen dan voor onderwijs en de sector Zorg&Welzijn op weg naar 2030? Peter zet aan tot denken: Welke beroepen zullen verdwijnen, welke niet? Moet er een basisinkomen komen? Worden wij mensen overbodig?


Peter noemde enkele inspirerende voorbeelden:

Van hospital naar homepital: de zorg verandert, iedereen kan voortdurend zelf zijn gezondheid monitoren met gebruik van technologische toepassingen. Het ziekenhuis komt naar de patiënt toe. Technologie in zorg en welzijn heeft volgens hem positieve effecten: meer kwaliteit en minder fouten, minder administratie en meer klanttevredenheid.


Studenten beter voorbereiden op de toekomst en inzetten op de belangrijkste succesfactoren voor het leven na school. “De toekomst van onderwijs ligt buiten school” volgens Peter. Met als kernwoorden: individueel, coachend en échte dingen doen. En een leven lang leren. Hij toonde daarbij ook een inspirerende lijst van volgens hem belangrijke competenties die in het onderwijs toegevoegd moeten worden, zoals integriteit, empathie, passie en loyaliteit.


Peter concludeerde dat we meer moeten gaan geloven in het onmogelijke, kijken naar de wereld van overmorgen. Veranderingen gaan steeds sneller en er is angst, maar er zijn juist ook kansen.


Hij roept de deelnemers op:

“Als onderwijs, zorg & welzijn maken we de toekomst. Laat niet andere mensen de keuzes maken. Creëer met elkaar de toekomst, zodat we een toekomst krijgen die we nodig hebben en verdienen. “

De deelnemers werden flink aan het denken gezet; de juiste mindset voor het volgende interactieve deel van het programma!

37 keer bekeken

Volg ons op LinkedIn voor meer inspirerende informatie

logo.png

© 2019 Aventus