Zoeken
  • Aventus

Samen aan de tekentafel

Ellen Marks, lid CvB van Aventus opende de conferentie met een korte kaderzetting van de middag: “We weten niet hoe de banen van morgen eruitzien. Onderwijs en innovatie zijn belangrijke sleutels in de vraagstukken waar we gezamenlijk tegenaan lopen. Daar zullen we als onderwijs en werkveld in Zorg en Welzijn samen aan moeten werken”, aldus Ellen.


Ze benadrukte hoe belangrijk het is theorie en praktijk te verbinden en hoe daar al stappen in gemaakt zijn met bijvoorbeeld TOP college en verbrede leerpaden. In de uitvoering ervaren partijen echter vaak druk: hoe organiseer je bijvoorbeeld goede begeleiding? En wat als onderwijs per definitie niet erg wendbaar is en er continu (nieuwe) regels en procedures zijn?


Ellen Marks wenste de deelnemers een inspirerende middag : “Vanmiddag stellen we ons voor dat er geen regels zijn, we gaan samen op zoek naar nieuwe mogelijkheden en ideeën; samen aan de tekentafel; dromen! En we gaan het zeker niet bij dromen laten. Er zijn nu acute uitdagingen om met elkaar op te pakken en concreet op te lossen. Aventus pakt de regie om daar gezamenlijk de follow-up aan te geven.”
0 keer bekeken

Volg ons op LinkedIn voor meer inspirerende informatie

logo.png

© 2019 Aventus