Zoeken
  • Aventus

TOP College

Om de kwaliteit van zorg ook in de toekomst te kunnen waarborgen is sociale innovatie en samenwerking nodig. ‘s Heeren Loo, Atlant en Aventus werken daarom inmiddels succesvol samen aan een nieuwe manier van leren binnen TOP College – Academie voor Zorg & Welzijn. Kiest een werknemer voor verbrede leerpaden en is er een klantrelatie met het TOP College, dan kan men zich via de werkgever aanmelden. Binnen het TOP College staat het leren vanuit de praktijk centraal. Studenten nemen zelf de regie in het leerproces. Leervragen komen vanaf de werkvloer en via workshops en reflectie vergaren studenten kennis, vaardigheden en ontwikkelen kwaliteiten. Zo leiden we op tot de zorgkracht van de toekomst.


Ga voor meer informatie naar de pagina over TOP college

.

3 keer bekeken

Volg ons op LinkedIn voor meer inspirerende informatie

logo.png

© 2019 Aventus